To download the data set, please sign up or log in

Yleisten alueiden rekisteri, katu- ja viherosat, kevyt liikenne

Yleisten alueiden rekisteri, katu- ja viherosat, kevyt liikenne

Tables

  • Ylre Osat Kevytliikennepolygon, Hkrylre Osat KevytliikenneTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Ylre Osat Kevytliikennepolygon, Hkrylre Osat Kevytliikenne

Column Type Comment
osan_id int Data source did not contain a description for osan_id. Column osan_id has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 62 and maximum value is 562720.
paatyyppi string Data source did not contain a description for paatyyppi. Column paatyyppi has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kevyt liikenne and maximum string is Silta.
paatyyppi_c2 int Data source did not contain a description for paatyyppi_c2. Column paatyyppi_c2 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 3 and maximum value is 30.
alatyyppi string Data source did not contain a description for alatyyppi. Column alatyyppi has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Aukiot and maximum string is Yhdistetty jk ja pp.
alatyyppi_c4 int Data source did not contain a description for alatyyppi_c4. Column alatyyppi_c4 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 6 and maximum value is 480.
materiaali string Data source did not contain a description for materiaali. Column materiaali has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Asfalttibetoni and maximum string is Betonikivi.
materiaal0 int Data source did not contain a description for materiaal0. Column materiaal0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 6076.
rakenteell string Data source did not contain a description for rakenteell. Column rakenteell has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is HELEN and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
rakenteel0 int Data source did not contain a description for rakenteel0. Column rakenteel0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 23 and maximum value is 541.
talvikunno string Data source did not contain a description for talvikunno. Column talvikunno has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei talvikunnossapitoa and maximum string is Kaupunkiympäristö Pohj.
talvikunn0 int Data source did not contain a description for talvikunn0. Column talvikunn0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 481.
tkp_kiiree string Data source did not contain a description for tkp_kiiree. Column tkp_kiiree has 53245 rows, out of which 48754 are empty, making the null percent 91.57. Minimum string is and maximum string is B - hoitotapa.
tyhjentava string Data source did not contain a description for tyhjentava. Column tyhjentava has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A-luokka and maximum string is Ei talvikunnossapitoa.
yllapidon string Data source did not contain a description for yllapidon. Column yllapidon has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A1 and maximum string is III.
yllapidon0 string Data source did not contain a description for yllapidon0. Column yllapidon0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Arvometsä... and first 25 characters of maximum string: Tonttikadut ja vähäliiken...
puhtaanapi string Data source did not contain a description for puhtaanapi. Column puhtaanapi has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei toimenpiteitä and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
puhtaanap0 int Data source did not contain a description for puhtaanap0. Column puhtaanap0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 7 and maximum value is 321.
puhtaanap1 int Data source did not contain a description for puhtaanap1. Column puhtaanap1 has 53245 rows, out of which 456 are empty, making the null percent 0.86. Minimum value is 1 and maximum value is 5.
pituus int Data source did not contain a description for pituus. Column pituus has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1640.
leveys int Data source did not contain a description for leveys. Column leveys has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1514.
pinta_ala int Data source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 13299.
aluetieto string Data source did not contain a description for aluetieto. Column aluetieto has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Katu and maximum string is Viher.
alueen_nim string Data source did not contain a description for alueen_nim. Column alueen_nim has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A.I.Virtasen aukio and maximum string is Kuusamakuja.
alueen_kay string Data source did not contain a description for alueen_kay. Column alueen_kay has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Asemakaavoitettu viheralu... and first 25 characters of maximum string: Asuntokatu...
viheraluee int Data source did not contain a description for viheraluee. Column viheraluee has 53245 rows, out of which 32651 are empty, making the null percent 61.32. Minimum value is 401 and maximum value is 237981.
viheralue0 int Data source did not contain a description for viheralue0. Column viheralue0 has 53245 rows, out of which 32651 are empty, making the null percent 61.32. Minimum value is 21 and maximum value is 10421.
katualueen string Data source did not contain a description for katualueen. Column katualueen has 53245 rows, out of which 20594 are empty, making the null percent 38.68. Minimum string is and maximum string is 12324.0.
katualuee0 string Data source did not contain a description for katualuee0. Column katualuee0 has 53245 rows, out of which 20594 are empty, making the null percent 38.68. Minimum string is and maximum string is 7782.0.
kadunpitop string Data source did not contain a description for kadunpitop. Column is empty.
osan_nro int Data source did not contain a description for osan_nro. Column osan_nro has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 2533.
paivitetty string Data source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((24.832829645644... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((24.897071072096...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.83 and maximum value is 25.24.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.14 and maximum value is 60.29.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018