Ylre Osat Kevytliikennepolygon, Hkrylre Osat Kevytliikenne

To download the data set, please sign up or log in

Click here for a data sample

Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.

Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa.

Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Rajapinnassa on useita eri tasoja, joiden nimet ovat ltj-alkuisia.

 • ltj_avoin.rauh_luonnonsuojelualueet
 • ltj_avoin.rauh_natur
 • ltj_avoin.rauh_suojellut_luontotyypit
 • ltj_avoin.suojellut_lajikohteet
 • ltj_avoin.rauh_luonnonmuistomerkit
 • ltj_avoin.rauh_luonnonsuojeluohjelma

 • ltj_avoin.arvokkaat_kasvikohteet

 • ltj_avoin.arvokkaat_lintukohteet
 • ltj_avoin.arvo_tarkeat_lepakkoalueet
 • ltj_avoin.arvokkaat_geologiset
 • ltj_avoin.arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
 • ltj_avoin.arvo_kaapakohteet
 • ltj_avoin.arvo_metsakohteet
 • ltj_avoin.arvo_liito_orava

 • ltj_avoin.vesi_purot_ja_lammet

 • ltj_avoin.vesi_purojen_putkitetut_osuudet
 • ltj_avoin.vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
 • ltj_avoin.vesi_lahteet
 • ltj_avoin.vesi_vesikasvilinjat
 • ltj_avoin.vesi_vedenalainen_roskaantuminen

 • ltj_avoin.muu_elainhavaintoja

 • ltj_avoin.muut_luontokohteet

Toistaiseksi aineistot ovat luontotietojärjestelmän yleisöversion aineistoja huhtikuulta 2017. Vuoden 2018 alkupuolella aineisto päivittyy yleisöversion aineistojen päivitysten myötä.

Field Descriptions

Name Data type Description
osan_idintData source did not contain a description for osan_id. Column osan_id has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 62 and maximum value is 562720.
paatyyppistringData source did not contain a description for paatyyppi. Column paatyyppi has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kevyt liikenne and maximum string is Silta.
paatyyppi_c2intData source did not contain a description for paatyyppi_c2. Column paatyyppi_c2 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 3 and maximum value is 30.
alatyyppistringData source did not contain a description for alatyyppi. Column alatyyppi has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Aukiot and maximum string is Yhdistetty jk ja pp.
alatyyppi_c4intData source did not contain a description for alatyyppi_c4. Column alatyyppi_c4 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 6 and maximum value is 480.
materiaalistringData source did not contain a description for materiaali. Column materiaali has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Asfalttibetoni and maximum string is Betonikivi.
materiaal0intData source did not contain a description for materiaal0. Column materiaal0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 6076.
rakenteellstringData source did not contain a description for rakenteell. Column rakenteell has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is HELEN and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
rakenteel0intData source did not contain a description for rakenteel0. Column rakenteel0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 23 and maximum value is 541.
talvikunnostringData source did not contain a description for talvikunno. Column talvikunno has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei talvikunnossapitoa and maximum string is Kaupunkiympäristö Pohj.
talvikunn0intData source did not contain a description for talvikunn0. Column talvikunn0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 481.
tkp_kiireestringData source did not contain a description for tkp_kiiree. Column tkp_kiiree has 53245 rows, out of which 48754 are empty, making the null percent 91.57. Minimum string is and maximum string is B - hoitotapa.
tyhjentavastringData source did not contain a description for tyhjentava. Column tyhjentava has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A-luokka and maximum string is Ei talvikunnossapitoa.
yllapidonstringData source did not contain a description for yllapidon. Column yllapidon has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A1 and maximum string is III.
yllapidon0stringData source did not contain a description for yllapidon0. Column yllapidon0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Arvometsä... and first 25 characters of maximum string: Tonttikadut ja vähäliiken...
puhtaanapistringData source did not contain a description for puhtaanapi. Column puhtaanapi has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei toimenpiteitä and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
puhtaanap0intData source did not contain a description for puhtaanap0. Column puhtaanap0 has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 7 and maximum value is 321.
puhtaanap1intData source did not contain a description for puhtaanap1. Column puhtaanap1 has 53245 rows, out of which 456 are empty, making the null percent 0.86. Minimum value is 1 and maximum value is 5.
pituusintData source did not contain a description for pituus. Column pituus has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1640.
leveysintData source did not contain a description for leveys. Column leveys has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1514.
pinta_alaintData source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 13299.
aluetietostringData source did not contain a description for aluetieto. Column aluetieto has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Katu and maximum string is Viher.
alueen_nimstringData source did not contain a description for alueen_nim. Column alueen_nim has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A.I.Virtasen aukio and maximum string is Kuusamakuja.
alueen_kaystringData source did not contain a description for alueen_kay. Column alueen_kay has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Asemakaavoitettu viheralu... and first 25 characters of maximum string: Asuntokatu...
viheralueeintData source did not contain a description for viheraluee. Column viheraluee has 53245 rows, out of which 32651 are empty, making the null percent 61.32. Minimum value is 401 and maximum value is 237981.
viheralue0intData source did not contain a description for viheralue0. Column viheralue0 has 53245 rows, out of which 32651 are empty, making the null percent 61.32. Minimum value is 21 and maximum value is 10421.
katualueenstringData source did not contain a description for katualueen. Column katualueen has 53245 rows, out of which 20594 are empty, making the null percent 38.68. Minimum string is and maximum string is 12324.0.
katualuee0stringData source did not contain a description for katualuee0. Column katualuee0 has 53245 rows, out of which 20594 are empty, making the null percent 38.68. Minimum string is and maximum string is 7782.0.
kadunpitopstringData source did not contain a description for kadunpitop. Column is empty.
osan_nrointData source did not contain a description for osan_nro. Column osan_nro has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 2533.
paivitettystringData source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojsonstringGeometry in GeoJSON format.
geom_geotextstringGeometry as GeoText. Column geom_geotext has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((24.832829645644... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((24.897071072096...
geom_center_xdoubleLongitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.83 and maximum value is 25.24.
geom_center_ydoubleLatitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.14 and maximum value is 60.29.
geom_typestringGeometry type. Column geom_type has 53245 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdatestringThe date when the data was originally fetched from the source.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Last updated October 22, 2018
Created October 22, 2018
License No License Provided
Geographic coverage
Geographic granularity
Temporal coverage from
Temporal coverage to
Temporal coverage to
AdapterShapefileLoader
Countryfi
Databasefi_helsingin_kaupunkiympariston_toimiala
Datastore active1
Id9b2e8d33-bde6-4a01-9db7-a56745a95191
Package ide60b0262-29a0-4cf0-9349-30c1e890da1d
Res score0.939
Revision ida8df40cd-67d1-4edc-b546-910e56db233f
Stateactive
Tablehkrylre_osat_kevytliikenne__ylre_osat_kevytliikennepolygon_all_piped