To download the data set, please sign up or log in

Potensielt tilgjengelig strandsone, helling - 2015

Potensielt tilgjengelig strandsone, helling - 2015

Tables

  • Layer 114, Layer 114TSV

    Potensielt tilgjengelige strandsonearealer i strandsonen beregnes ut fra terreng, veistrekninger, jernbanestrekninger, dyrket markarealer, bygninger og kystlinje.

  • Ogr Layers Metadata, Layer 114TSV

    Potensielt tilgjengelige strandsonearealer i strandsonen beregnes ut fra terreng, veistrekninger, jernbanestrekninger, dyrket markarealer, bygninger og kystlinje.

Column Descriptions

Ogr Layers Metadata, Layer 114

Column Type Comment
layer_name string Data source did not contain a description for layer_name.
layer_xpath string Data source did not contain a description for layer_xpath.
layer_category string Data source did not contain a description for layer_category.
layer_pkid_name string Data source did not contain a description for layer_pkid_name.
layer_parent_pkid_name string Data source did not contain a description for layer_parent_pkid_name.
layer_documentation string Data source did not contain a description for layer_documentation.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
orig_extractdate string

Layer 114, Layer 114

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 10000 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 308F0430C7C08C7B93A77A2EB... and first 25 characters of maximum string: 308F0430C7C08C7B93A77A2EB...
id string Data source did not contain a description for id. Column is empty.
description_href string Data source did not contain a description for description_href. Column is empty.
description_title string Data source did not contain a description for description_title. Column is empty.
description string Data source did not contain a description for description. Column is empty.
location_location_pkid string Data source did not contain a description for location_location_pkid. Column is empty.
gid int Data source did not contain a description for gid. Column gid has 10000 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 39346 and maximum value is 49345.
helling int Data source did not contain a description for helling. Column helling has 10000 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 4.
tilgjengeligstrandsone int Data source did not contain a description for tilgjengeligstrandsone. Column tilgjengeligstrandsone has 10000 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: 1.
kommunenummer int Data source did not contain a description for kommunenummer. Column kommunenummer has 10000 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 111 and maximum value is 216.
datafangstdato timestamp Data source did not contain a description for datafangstdato. Column datafangstdato has 10000 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 2015-01-01 00:00:00.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created September 3, 2018