To download the data set, please sign up or log in

Kulturmiljoe

Kulturmiljoe

Tables

  • Kulturmiljoe, Temadata KulturminnerkulturmiljoeTSV

    Tjenesten inneholder lokalt registrerte kulturminner i Skedsmo kommune, og er et viktig supplement til kulturminner fra Riksantikvaren (Askeladden). Dataene er registrert som en del av arbeidet med kommunens kulturminnevernplan i 1997. Data om gamle hus i Lillestrøm er også registrert. Kilden er en rapport utarbeidet for Skedsmo kommune i 1988. Det er mange objekter i som overlapper med SEFRAK-registreringer, så tjenesten kan betraktes som et supplement til disse. Kvalitet: Registrert fra ulike datakilder (rapporter, papirkart og løpende oppdatering i Skedsmo kommunes planbaser) .

Column Descriptions

Kulturmiljoe, Temadata Kulturminnerkulturmiljoe

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 76D5CF0E58F3437D2935DC758... and first 25 characters of maximum string: 76D5CF0E58F3437D2935DC758...
id string Data source did not contain a description for id. Column id has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kulturmiljoe.1 and maximum string is Kulturmiljoe.54.
description_href string Data source did not contain a description for description_href. Column is empty.
description_title string Data source did not contain a description for description_title. Column is empty.
description string Data source did not contain a description for description. Column is empty.
location_location_pkid string Data source did not contain a description for location_location_pkid. Column is empty.
dato string Data source did not contain a description for dato. Column is empty.
id_iid int Data source did not contain a description for id_iid. Column id_iid has 54 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 1.85. Minimum value is 3702 and maximum value is 75102.
id_univers int Data source did not contain a description for id_univers. Column id_univers has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 231.
betegnelse string Data source did not contain a description for betegnelse. Column betegnelse has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Alexander Kiellandsgate 1... and first 25 characters of maximum string: Lundsalleen 24, 26 og 28....
opprinnelig_funksjon string Data source did not contain a description for opprinnelig_funksjon. Column opprinnelig_funksjon has 54 rows, out of which 50 are empty, making the null percent 92.59. The single string value is: .
verneverdi string Data source did not contain a description for verneverdi. Column verneverdi has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Høy verneverdi and maximum string is Lavere verneverdi.
komm int Data source did not contain a description for komm. Column komm has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 231.
malemetode int Data source did not contain a description for malemetode. Column malemetode has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 82.
objtype string Data source did not contain a description for objtype. Column objtype has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: Kulturmiljø.
oppdateringsdato string Data source did not contain a description for oppdateringsdato. Column is empty.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: MULTIPOLYGON (((10.964035... and first 25 characters of maximum string: MULTIPOLYGON (((11.055687...
geom_center_x float Longitude of center. Column geom_center_x has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 10.96 and maximum value is 11.15.
geom_center_y float Latitude of center. Column geom_center_y has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 59.95 and maximum value is 60.03.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 54 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_MULTIPOLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created January 9, 2019