To download the data set, please sign up or log in

KulturLandskapsomraader

KulturLandskapsomraader

Tables

  • Kulturlandskapsomraader, Temadata KulturminnerkulturlandskapsomraaderTSV

    Tjenesten inneholder lokalt registrerte kulturminner i Skedsmo kommune, og er et viktig supplement til kulturminner fra Riksantikvaren (Askeladden). Dataene er registrert som en del av arbeidet med kommunens kulturminnevernplan i 1997. Data om gamle hus i Lillestrøm er også registrert. Kilden er en rapport utarbeidet for Skedsmo kommune i 1988. Det er mange objekter i som overlapper med SEFRAK-registreringer, så tjenesten kan betraktes som et supplement til disse. Kvalitet: Registrert fra ulike datakilder (rapporter, papirkart og løpende oppdatering i Skedsmo kommunes planbaser) .

Column Descriptions

Kulturlandskapsomraader, Temadata Kulturminnerkulturlandskapsomraader

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 33F3C1433DEA7A6D597938C89... and first 25 characters of maximum string: 33F3C1433DEA7A6D597938C89...
id string Data source did not contain a description for id. Column id has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: KulturLandskapsomraader.1... and first 25 characters of maximum string: KulturLandskapsomraader.2...
description_href string Data source did not contain a description for description_href. Column is empty.
description_title string Data source did not contain a description for description_title. Column is empty.
description string Data source did not contain a description for description. Column is empty.
location_location_pkid string Data source did not contain a description for location_location_pkid. Column is empty.
botanisk_okologisk_interesse string Data source did not contain a description for botanisk_Okologisk_interesse. Column botanisk_okologisk_interesse has 26 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 3.85. Minimum string is and maximum string is Interessant.
dato string Data source did not contain a description for dato. Column is empty.
id_iid int Data source did not contain a description for id_iid. Column id_iid has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 26.
id_univers int Data source did not contain a description for id_univers. Column id_univers has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 231.
klassifisering string Data source did not contain a description for klassifisering. Column klassifisering has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Hverdagslandskapet and maximum string is Områder med stor verdi.
kvalitet_malemetode int Data source did not contain a description for kvalitet_mAlemetode. Column kvalitet_malemetode has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 82.
link string Data source did not contain a description for link. Column link has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: http://ephorte/ePhorteWeb...
navn string Data source did not contain a description for navn. Column navn has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Asak and maximum string is Enger.
objtype string Data source did not contain a description for objtype. Column objtype has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: KultLandOmr.
oppdateringsdato string Data source did not contain a description for oppdateringsdato. Column is empty.
opphav string Data source did not contain a description for opphav. Column opphav has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: Rapport om "Landskap, Kul...
prioritet string Data source did not contain a description for prioritet. Column prioritet has 26 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 3.85. Minimum string is and maximum string is Middels.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: MULTIPOLYGON (((10.974644... and first 25 characters of maximum string: MULTIPOLYGON (((11.074760...
geom_center_x float Longitude of center. Column geom_center_x has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 10.96 and maximum value is 11.15.
geom_center_y float Latitude of center. Column geom_center_y has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 59.95 and maximum value is 60.03.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 26 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_MULTIPOLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created January 9, 2019