To download the data set, please sign up or log in

App:Analyseområde

App:Analyseområde

Tables

  • Analyseomrade, AppanalyseomradeTSV

    Tjenesten leverer datasettet "Skredfaresoner" på GML-format i henhold til WFS-standarden. Kartleggingen dekker skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Faresonekartlegging av skred i bratt terreng gjennomføres av NVE for utvalgte områder prioritert for kartlegging, jfr Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011). NVEs kartlegging retter seg først og fremst mot eksisterende bebyggelse. Ved identifisering og prioritering av områder er det derfor lagt vekt på hvor det bor og oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredfareutsatte områder

Column Descriptions

Analyseomrade, Appanalyseomrade

Column Type Comment
gml_id string Data source did not contain a description for gml_id. Column gml_id has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is app.analyseomraade.553 and maximum string is app.analyseomraade.99.
lokalid string Data source did not contain a description for lokalId. Column lokalid has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 22357185-56f8-40b9-b318-4... and first 25 characters of maximum string: ff8c5f7a-3280-48fb-8624-9...
navnerom string Data source did not contain a description for navnerom. Column navnerom has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: http://skjema.geonorge.no...
versjonid int Data source did not contain a description for versjonId. Column versjonid has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 1.
datauttaksdato timestamp Data source did not contain a description for datauttaksdato. Column datauttaksdato has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 2019-01-03 22:00:30.
datafangstdato timestamp Data source did not contain a description for datafangstdato. Column datafangstdato has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2009-06-25 00:00:00 and maximum value is 2018-11-09 00:00:00.
forstedigitaliseringsdato timestamp Data source did not contain a description for forsteDigitaliseringsdato. Column forstedigitaliseringsdato has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2013-02-21 00:00:00 and maximum value is 2018-11-21 00:00:00.
opphav string Data source did not contain a description for opphav. Column opphav has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Skred AS and maximum string is UIO/NVE.
fagansvar string Data source did not contain a description for fagansvar. Column fagansvar has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is NVE and maximum string is Øystre Slidre Kommune.
prosjekturl string Data source did not contain a description for prosjektURL. Column prosjekturl has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: https://www.nve.no/flaum-... and first 25 characters of maximum string: https://www.nve.no/flaum-...
rapporturl string Data source did not contain a description for rapportURL. Column rapporturl has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: http://webfileservice.nve... and first 25 characters of maximum string: http://www4.nve.no/PageFi...
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((6.122916 62.184... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((9.89125 61.1178...
geom_center_x float Longitude of center. Column geom_center_x has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 4.88 and maximum value is 28.11.
geom_center_y float Latitude of center. Column geom_center_y has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 58.17 and maximum value is 78.23.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 553 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created January 9, 2019