To download the data set, please sign up or log in

App:FiskeplassAktiveRedskap

App:FiskeplassAktiveRedskap

Tables

  • Identifikasjon, AppfiskeplassaktiveredskapTSV

    Tjenesten leverer datasettet "Fiskeplasser - aktive redskap" på GML-format i henhold til WFS-standarden. Fiskeribruksområdene er et arealavgrenset område hvor det drives fiske med med aktive redskap for eksempel snurrevad, snurpenot, reketrål, eller passive redskap som for eksempel garn og line. Informasjonen som er registrert er basert på intervju med fiskere.

  • Posisjonskvalitet, AppfiskeplassaktiveredskapTSV

    Tjenesten leverer datasettet "Fiskeplasser - aktive redskap" på GML-format i henhold til WFS-standarden. Fiskeribruksområdene er et arealavgrenset område hvor det drives fiske med med aktive redskap for eksempel snurrevad, snurpenot, reketrål, eller passive redskap som for eksempel garn og line. Informasjonen som er registrert er basert på intervju med fiskere.

Column Descriptions

Identifikasjon, Appfiskeplassaktiveredskap

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 2283 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 914DF3649DC4379D7ED12B263... and first 25 characters of maximum string: 914DF3649DC4379D7ED12B263...
identifikasjon_lokalid string localId: lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. Column identifikasjon_lokalid has 2283 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 00576755-98b2-4b70-bc53-1... and first 25 characters of maximum string: a06e3cc1-d310-473e-9157-e...
identifikasjon_navnerom string namespace: navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. Column identifikasjon_navnerom has 2283 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: http://skjema.geonorge.no...
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format. Column is empty.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column is empty.
geom_center_x float Longitude of center. Column is empty.
geom_center_y float Latitude of center. Column is empty.
geom_type string Geometry type. Column is empty.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Posisjonskvalitet, Appfiskeplassaktiveredskap

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 2283 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: BFFDA991FAEAF08C52A89130C... and first 25 characters of maximum string: BFFDA991FAEAF08C52A89130C...
posisjonskvalitet_malemetode int metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss MeasuringMethod: metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based. Column posisjonskvalitet_malemetode has 2283 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 99.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format. Column is empty.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column is empty.
geom_center_x float Longitude of center. Column is empty.
geom_center_y float Latitude of center. Column is empty.
geom_type string Geometry type. Column is empty.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created January 28, 2019