To download the data set, please sign up or log in

Yleiskaavaindeksi

Yleiskaavaindeksi

Tables

  • Yk Kaava Aluepolygon, Opendatayk Kaava AlueTSV

    Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Tietokanta sisältää yleistiedot kaavoista kuten kaavan nimen, lainvoimapäivämäärän, tiedon oikeusvaikutteisuudesta (O=oikeusvaikutteinen, H=oikeusvaikutukseton), sekä yleiskaava-aluetta koskevan yleismääräyksen määräyskoodin. Määräyskoodeja vastaavat määräykset ovat erillisessä excel-tietokannassa.

Column Descriptions

Yk Kaava Aluepolygon, Opendatayk Kaava Alue

Column Type Comment
yleiskaava string Data source did not contain a description for YLEISKAAVA. Column yleiskaava has 27 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Lahdesjärven osayleiskaav... and first 25 characters of maximum string: Vuoreksen osayleiskaava...
yleiskaav0 string Data source did not contain a description for YLEISKAAV0. Column yleiskaav0 has 27 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is yk045 and maximum string is yk048.
lainvoima timestamp Data source did not contain a description for LAINVOIMA.
ym_pvm timestamp Data source did not contain a description for YM_PVM.
kv_pvm timestamp Data source did not contain a description for KV_PVM.
oikeusvaik string Data source did not contain a description for OIKEUSVAIK. Column oikeusvaik has 27 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is H and maximum string is O.
pinta_ala float Data source did not contain a description for PINTA_ALA. Column pinta_ala has 27 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0.00 and maximum value is 323265568.00.
selite int Data source did not contain a description for SELITE. Column selite has 27 rows, out of which 5 are empty, making the null percent 18.52. Minimum value is 1 and maximum value is 4.
maarayskoo string Data source did not contain a description for MAARAYSKOO. Column maarayskoo has 27 rows, out of which 7 are empty, making the null percent 25.93.
mi_symbolo string Data source did not contain a description for MI_SYMBOLO. Column mi_symbolo has 27 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Pen (12, 2, 0) Brush (1, ... and first 25 characters of maximum string: Pen (20, 2, 0) Brush (1, ...
mi_prinx int Data source did not contain a description for MI_PRINX. Column mi_prinx has 27 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60 and maximum value is 125.
uri string Data source did not contain a description for URI. Column uri has 27 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 3.70. First 25 characters of minimum string: <a href="https://www.tamp...
varikoodi string Data source did not contain a description for VARIKOODI. Column is empty.
kartta string Data source did not contain a description for KARTTA. Column kartta has 27 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 3.70. First 25 characters of minimum string: <a href="http://kartat.ta...
selostus string Data source did not contain a description for SELOSTUS. Column selostus has 27 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 3.70. First 25 characters of minimum string: <a href="http://kartat.ta...
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
orig_extractdate string

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created August 9, 2018