To download the data set, please sign up or log in

001 -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2014

001 -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2014

Tables

Column Descriptions

Fact, T001 Yksityisen Sektorin Kuukausipalkkaisten Ansiot Ammattiluokituksen Aml 2010 Mukaan Vuonna 2014

Column Type Comment
ammattiluokitus_2010 int Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2010 on vuonna 2010 käyttöönotettu EU:n standardiluokitukseen ISCO-08:aan perustuva kansallinen versio. . Column ammattiluokitus_2010 has 9576 rows, out of which 36 are empty, making the null percent 0.38. Minimum value is 1 and maximum value is 91124.
sukupuoli string Sukupuoli . Column sukupuoli has 9576 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is 1 and maximum string is 2.
tiedot string Tiedot . Column tiedot has 9576 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is 9.desiili / 1.desiili and maximum string is Sans_p90.
yksityisen_sektorin_kuukausipalkkaisten_ansiot_ammattiluokituksen_aml_2010_mukaan_vuonna_2014 int Datasource did not contain a description for Yksityisen_sektorin_kuukausipalkkaisten_ansiot_ammattiluokituksen_AML_2010_mukaan_vuonna_2014. Column yksityisen_sektorin_kuukausipalkkaisten_ansiot_ammattiluokituksen_aml_2010_mukaan_vuonna_2014 has 9576 rows, out of which 1368 are empty, making the null percent 14.29. Minimum value is 1 and maximum value is 683922.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Dim Ammattiluokitus 2010, T001 Yksityisen Sektorin Kuukausipalkkaisten Ansiot Ammattiluokituksen Aml 2010 Mukaan Vuonna 2014

Column Type Comment
code int The code for the dimension value. Column code has 532 rows, out of which 2 are empty, making the null percent 0.38. Minimum value is 1 and maximum value is 91124.
label string The label for the dimension value. Column label has 532 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 11122 Alue- ja paikallish... and first 25 characters of maximum string: XXXXX Tuntematon...
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Dim Sukupuoli, T001 Yksityisen Sektorin Kuukausipalkkaisten Ansiot Ammattiluokituksen Aml 2010 Mukaan Vuonna 2014

Column Type Comment
code int The code for the dimension value. Column code has 3 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 33.33. Minimum value is 1 and maximum value is 2.
label string The label for the dimension value. Column label has 3 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Miehet and maximum string is Naiset.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Dim Tiedot, T001 Yksityisen Sektorin Kuukausipalkkaisten Ansiot Ammattiluokituksen Aml 2010 Mukaan Vuonna 2014

Column Type Comment
code string The code for the dimension value. Column code has 6 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is 9.desiili / 1.desiili and maximum string is Sans_p90.
label string The label for the dimension value. Column label has 6 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 9.desiili / 1.desiili... and first 25 characters of maximum string: Säännöllisen työajan ansi...
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created April 12, 2019