To download the data set, please sign up or log in

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (polygon)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (polygon)

Tables

  • Ylre Viherosat Polygonpolygon, Hkrylre Viherosat PolygonTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Ylre Viherosat Polygonpolygon, Hkrylre Viherosat Polygon

Column Type Comment
osan_id int Data source did not contain a description for osan_id. Column osan_id has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 126326 and maximum value is 562614.
paatyyppi string Data source did not contain a description for paatyyppi. Column paatyyppi has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ajorata and maximum string is Muu rakenneosa.
paatyyppi_c2 int Data source did not contain a description for paatyyppi_c2. Column paatyyppi_c2 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2 and maximum value is 33.
alatyyppi string Data source did not contain a description for alatyyppi. Column alatyyppi has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: A, niitto 2 x, jäte poist... and first 25 characters of maximum string: Erotusalue...
alatyyppi_c4 int Data source did not contain a description for alatyyppi_c4. Column alatyyppi_c4 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2 and maximum value is 493.
materiaali string Data source did not contain a description for materiaali. Column materiaali has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Abies balsamea and maximum string is Oletusmateriaali.
materiaal0 int Data source did not contain a description for materiaal0. Column materiaal0 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 7602.
rakenteell string Data source did not contain a description for rakenteell. Column rakenteell has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Espoo and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
rakenteel0 int Data source did not contain a description for rakenteel0. Column rakenteel0 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 23 and maximum value is 581.
talvikunno string Data source did not contain a description for talvikunno. Column talvikunno has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei talvikunnossapitoa and maximum string is Kaupunkiympäristö Pohj.
talvikunn0 int Data source did not contain a description for talvikunn0. Column talvikunn0 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 501.
tkp_kiiree string Data source did not contain a description for tkp_kiiree. Column tkp_kiiree has 85390 rows, out of which 80925 are empty, making the null percent 94.77. Minimum string is and maximum string is C - hoitotapa.
tyhjentava string Data source did not contain a description for tyhjentava. Column tyhjentava has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A-luokka and maximum string is Ei talvikunnossapitoa.
hoitoluokk string Data source did not contain a description for hoitoluokk. Column hoitoluokk has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A1 and maximum string is A3.
hoitoluok0 int Data source did not contain a description for hoitoluok0. Column hoitoluok0 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 2401.
hoitoluoka string Data source did not contain a description for hoitoluoka. Column hoitoluoka has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Arvometsä and maximum string is Käyttö- ja suojaviheralue.
puhtaanapi string Data source did not contain a description for puhtaanapi. Column puhtaanapi has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei toimenpiteitä and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
puhtaanap0 int Data source did not contain a description for puhtaanap0. Column puhtaanap0 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 7 and maximum value is 321.
puhtaanap1 int Data source did not contain a description for puhtaanap1. Column puhtaanap1 has 85390 rows, out of which 119 are empty, making the null percent 0.14. Minimum value is 1 and maximum value is 5.
pituus int Data source did not contain a description for pituus. Column pituus has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1640.
leveys int Data source did not contain a description for leveys. Column leveys has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1679.
pinta_ala int Data source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1136768.
puiston_ni string Data source did not contain a description for puiston_ni. Column puiston_ni has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A501 and maximum string is Kuusamakujan puistokaista.
viheraluee string Data source did not contain a description for viheraluee. Column viheraluee has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Asemakaavoitettu viheralu... and first 25 characters of maximum string: Leikkipaikka...
viheralue0 int Data source did not contain a description for viheralue0. Column viheralue0 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 401 and maximum value is 237981.
viheralue1 int Data source did not contain a description for viheralue1. Column viheralue1 has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 21 and maximum value is 10421.
osan_nro int Data source did not contain a description for osan_nro. Column osan_nro has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 2533.
paivitetty string Data source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 85390 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 0.00. First 25 characters of minimum string: ... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((24.897179329433...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.83 and maximum value is 25.25.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.11 and maximum value is 60.30.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 85390 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018