To download the data set, please sign up or log in

Yleisten alueiden rekisteri, viheralueet

Yleisten alueiden rekisteri, viheralueet

Tables

  • Ylre Viheraluepolygon, Hkrylre ViheralueTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Ylre Viheraluepolygon, Hkrylre Viheralue

Column Type Comment
viheralue int Data source did not contain a description for viheralue. Column viheralue has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 401 and maximum value is 237981.
puistonume int Data source did not contain a description for puistonume. Column puistonume has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 21 and maximum value is 10421.
puiston_ni string Data source did not contain a description for puiston_ni. Column puiston_ni has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A501 and maximum string is Ystävyyden puisto.
puistonimi int Data source did not contain a description for puistonimi. Column puistonimi has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 148501.
osoite string Data source did not contain a description for osoite. Column osoite has 4149 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 0.02. Minimum string is and maximum string is Kauppakartanonkatu.
kaupungino string Data source did not contain a description for kaupungino. Column kaupungino has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Alppiharju and maximum string is Vartiokylä.
osa_alue string Data source did not contain a description for osa_alue. Column osa_alue has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ala-Malmi and maximum string is Itäkeskus.
suurpiiri string Data source did not contain a description for suurpiiri. Column suurpiiri has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Eteläinen and maximum string is Itäinen.
kaavamerki string Data source did not contain a description for kaavamerki. Column kaavamerki has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A and maximum string is P.
kaavamerk0 string Data source did not contain a description for kaavamerk0. Column kaavamerk0 has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Alue, joka on varattu kun... and first 25 characters of maximum string: Puisto...
kayttotark string Data source did not contain a description for kayttotark. Column kayttotark has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Asemakaavoitettu viheralu... and first 25 characters of maximum string: Kartano- ja huvila-alue...
kayttotar0 int Data source did not contain a description for kayttotar0. Column kayttotar0 has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 6001.
omistaja string Data source did not contain a description for omistaja. Column omistaja has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei tietoa and maximum string is Kaupunki.
vuokraus string Data source did not contain a description for vuokraus. Column vuokraus has 4149 rows, out of which 2505 are empty, making the null percent 60.38. Minimum string is and maximum string is Sisäinen vuokraus.
vuokraaja string Data source did not contain a description for vuokraaja. Column vuokraaja has 4149 rows, out of which 2506 are empty, making the null percent 60.40. Minimum string is and maximum string is KPO / Rakennusvirasto.
pinta_ala int Data source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 7 and maximum value is 2122187.
paivitetty string Data source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((24.828207248761... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((25.093911798060...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.83 and maximum value is 25.25.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.11 and maximum value is 60.30.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 4149 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018