To download the data set, please sign up or log in

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (polygon)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (polygon)

Tables

  • Ylre Katuosat Polygonpolygon, Hkrylre Katuosat PolygonTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Ylre Katuosat Polygonpolygon, Hkrylre Katuosat Polygon

Column Type Comment
osan_id int Data source did not contain a description for osan_id. Column osan_id has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 61 and maximum value is 562623.
paatyyppi string Data source did not contain a description for paatyyppi. Column paatyyppi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Nurmikot ja niityt and maximum string is Varusteet.
paatyyppi_c2 int Data source did not contain a description for paatyyppi_c2. Column paatyyppi_c2 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2 and maximum value is 33.
alatyyppi string Data source did not contain a description for alatyyppi. Column alatyyppi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Nurmikko... and first 25 characters of maximum string: Yhdistetty jk ja pp (Silt...
alatyyppi_c4 int Data source did not contain a description for alatyyppi_c4. Column alatyyppi_c4 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2 and maximum value is 493.
materiaali string Data source did not contain a description for materiaali. Column materiaali has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Oletusmateriaali and maximum string is Waldsteinia ternata.
materiaal0 int Data source did not contain a description for materiaal0. Column materiaal0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 7337.
rakenteell string Data source did not contain a description for rakenteell. Column rakenteell has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kaupunkiympäristö Länsi and maximum string is Vantaa.
rakenteel0 int Data source did not contain a description for rakenteel0. Column rakenteel0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 23 and maximum value is 581.
talvikunno string Data source did not contain a description for talvikunno. Column talvikunno has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei talvikunnossapitoa and maximum string is Vantaa.
talvikunn0 int Data source did not contain a description for talvikunn0. Column talvikunn0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 481.
tkp_kiiree string Data source did not contain a description for tkp_kiiree. Column tkp_kiiree has 149273 rows, out of which 148832 are empty, making the null percent 99.70. Minimum string is and maximum string is C - hoitotapa.
tyhjentava string Data source did not contain a description for tyhjentava. Column tyhjentava has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is C-luokka and maximum string is Ei talvikunnossapitoa.
yllapitolu string Data source did not contain a description for yllapitolu. Column yllapitolu has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is KA3 and maximum string is KC3.
yllapitol0 int Data source did not contain a description for yllapitol0. Column yllapitol0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 91.
yllapitolk string Data source did not contain a description for yllapitolk. Column yllapitolk has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Tonttikadut ja vähäliiken... and first 25 characters of maximum string: Yleiskatuvihreä...
puhtaanapi string Data source did not contain a description for puhtaanapi. Column puhtaanapi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kaupunkiympäristö Länsi and maximum string is Valtio, Ely-keskus.
puhtaanap0 int Data source did not contain a description for puhtaanap0. Column puhtaanap0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 7 and maximum value is 341.
puhtaanap1 int Data source did not contain a description for puhtaanap1. Column puhtaanap1 has 149273 rows, out of which 1270 are empty, making the null percent 0.85. Minimum value is 1 and maximum value is 5.
pituus int Data source did not contain a description for pituus. Column pituus has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 4185.
leveys int Data source did not contain a description for leveys. Column leveys has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1546.
pinta_ala int Data source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 48795.
kadun_nimi string Data source did not contain a description for kadun_nimi. Column kadun_nimi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kuusamakuja and maximum string is Örskintie.
katualueen string Data source did not contain a description for katualueen. Column katualueen has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Asuntokatu and maximum string is Yleinen tie.
katualuee0 int Data source did not contain a description for katualuee0. Column katualuee0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 32046.
katualuee1 int Data source did not contain a description for katualuee1. Column katualuee1 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 9175.
osan_nro int Data source did not contain a description for osan_nro. Column osan_nro has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1280.
paivitetty string Data source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 149273 rows, out of which 7 are empty, making the null percent 0.00. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((24.896894404081... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((25.232735076938...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.83 and maximum value is 25.23.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.14 and maximum value is 60.29.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018