To download the data set, please sign up or log in

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat

Tables

  • Ylre Katuosatpoint, Hkrylre KatuosatTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Ylre Katuosatpoint, Hkrylre Katuosat

Column Type Comment
osan_id int Data source did not contain a description for osan_id. Column osan_id has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 124586 and maximum value is 562551.
paatyyppi string Data source did not contain a description for paatyyppi. Column paatyyppi has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Erityiskohteet... and first 25 characters of maximum string: Kalusteet ja leikkiväline...
alatyyppi string Data source did not contain a description for alatyyppi. Column alatyyppi has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Havupuu and maximum string is Valaisimet.
materiaali string Data source did not contain a description for materiaali. Column materiaali has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Abies lasiocarpa and maximum string is Valaisinpylväs.
rakenteell string Data source did not contain a description for rakenteell. Column rakenteell has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is HELEN and maximum string is Kaupunkiympäristö Länsi.
talvikunno string Data source did not contain a description for talvikunno. Column talvikunno has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei talvikunnossapitoa and maximum string is Kaupunkiympäristö Pohj.
tkp_kiiree string Data source did not contain a description for tkp_kiiree. Column tkp_kiiree has 117015 rows, out of which 116996 are empty, making the null percent 99.98. Minimum string is and maximum string is A - hoitotapa.
yllapitolu string Data source did not contain a description for yllapitolu. Column yllapitolu has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is H1 and maximum string is KA3.
yllapitolk string Data source did not contain a description for yllapitolk. Column yllapitolk has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Edustuskatuvihreä and maximum string is Yleiskatuvihreä.
pituus int Data source did not contain a description for pituus. Column pituus has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 0.
leveys int Data source did not contain a description for leveys. Column leveys has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 36.
pinta_ala int Data source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 0.
kadun_nimi string Data source did not contain a description for kadun_nimi. Column kadun_nimi has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A.I.Virtasen aukio and maximum string is Kuusamakuja.
katualueen int Data source did not contain a description for katualueen. Column katualueen has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 31935.
katualuee0 int Data source did not contain a description for katualuee0. Column katualuee0 has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 9129.
osan_nro int Data source did not contain a description for osan_nro. Column osan_nro has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 10116.
paivitetty string Data source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: POINT (24.832682714993798... and first 25 characters of maximum string: POINT (24.897032888160954...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column is empty.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column is empty.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 117015 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POINT.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018