To download the data set, please sign up or log in

Winkki, työt yleisillä alueilla

Winkki, työt yleisillä alueilla

Tables

  • Winkki Workspolygon, Hkrwinkki WorksTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Winkki Workspolygon, Hkrwinkki Works

Column Type Comment
event_iden string Data source did not contain a description for event_iden. Column event_iden has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is CC181106 and maximum string is KAPA034789.
event_phas int Data source did not contain a description for event_phas. Column event_phas has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 0.
event_star string Data source did not contain a description for event_star. Column is empty.
event_sta0 timestamp Data source did not contain a description for event_sta0. Column event_sta0 has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2009-08-12 00:00:00 and maximum value is 2019-03-19 00:00:00.
event_endd string Data source did not contain a description for event_endd. Column is empty.
event_endt timestamp Data source did not contain a description for event_endt. Column event_endt has 878 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 0.11. Minimum value is 2010-06-27 00:00:00 and maximum value is 2037-12-31 00:00:00.
event_desc string Data source did not contain a description for event_desc. Column event_desc has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 110 kV voimajohto siirtyy... and first 25 characters of maximum string: Uudisrakennuksen työmaa-a...
location_d string Data source did not contain a description for location_d. Column location_d has 878 rows, out of which 604 are empty, making the null percent 68.79. First 25 characters of minimum string: ... and first 25 characters of maximum string: Saukonkari 1, Heino Kaske...
licence_id int Data source did not contain a description for licence_id. Column licence_id has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1246121 and maximum value is 2697861.
licence_i0 string Data source did not contain a description for licence_i0. Column licence_i0 has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is AL1100341 and maximum string is AL1600665.
licence_ty string Data source did not contain a description for licence_ty. Column licence_ty has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Aitauslupa and maximum string is Aluevuokraus-KTL.
licence_st string Data source did not contain a description for licence_st. Column is empty.
lic_startd timestamp Data source did not contain a description for lic_startd. Column lic_startd has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2009-08-12 00:00:00 and maximum value is 2019-03-19 00:00:00.
licence_en string Data source did not contain a description for licence_en. Column is empty.
lic_enddat timestamp Data source did not contain a description for lic_enddat. Column lic_enddat has 878 rows, out of which 2 are empty, making the null percent 0.23. Minimum value is 2018-11-22 00:00:00 and maximum value is 2028-04-06 00:00:00.
licence_s0 string Data source did not contain a description for licence_s0. Column licence_s0 has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is ACTIVE and maximum string is PLAN.
licence_ap string Data source did not contain a description for licence_ap. Column licence_ap has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is AALTO Real Estate Oy and maximum string is YIT Talo Oy.
licence_op string Data source did not contain a description for licence_op. Column licence_op has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is A. Kupsu Oy and maximum string is YIT Talo Oy.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: MULTIPOLYGON (((24.838938... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((24.906149744422...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.84 and maximum value is 25.16.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.15 and maximum value is 60.28.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 878 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is ST_MULTIPOLYGON and maximum string is ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 21, 2018