To download the data set, please sign up or log in

Pel suojelulohko

Pel suojelulohko

Tables

  • Pel Suojelulohko, Helpel SuojelulohkoTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Pel Suojelulohko, Helpel Suojelulohko

Column Type Comment
gml_id string Data source did not contain a description for gml_id. Column gml_id has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is id21 and maximum string is id54.
kunta int Data source did not contain a description for kunta. Column kunta has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 91.
kunta_nimi string Data source did not contain a description for kunta_nimi. Column kunta_nimi has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: HELSINKI.
kunta_nim0 string Data source did not contain a description for kunta_nim0. Column kunta_nim0 has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: HELSINGFORS.
suojeluloh string Data source did not contain a description for suojeluloh. Column suojeluloh has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is ALPPIHARJU and maximum string is ÖSTERSUNDOM.
suojelulo0 string Data source did not contain a description for suojelulo0. Column suojelulo0 has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is BERGHÄLL and maximum string is ÖSTERSUNDOM.
suojelulo1 int Data source did not contain a description for suojelulo1. Column suojelulo1 has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 101 and maximum value is 801.
suojelupii string Data source did not contain a description for suojelupii. Column suojelupii has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is ETELÄINEN and maximum string is ÖSTERSUNDOM.
suojelupi0 string Data source did not contain a description for suojelupi0. Column suojelupi0 has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is MELLERSTA and maximum string is ÖSTERSUNDOM.
suojelupi1 int Data source did not contain a description for suojelupi1. Column suojelupi1 has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 8.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((24.782804404083... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((25.139704233316...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.86 and maximum value is 25.20.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.06 and maximum value is 60.28.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 34 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018