To download the data set, please sign up or log in

Liikennevaylat

Liikennevaylat

Tables

  • Liikennevaylat, HelliikennevaylatTSV

    Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon....

Column Descriptions

Liikennevaylat, Helliikennevaylat

Column Type Comment
vaylatyypp string Data source did not contain a description for vaylatyypp. Column vaylatyypp has 95381 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Alikulku (jalkakäytävä, p... and first 25 characters of maximum string: Asuntokatu...
dgntasonro int Data source did not contain a description for dgntasonro. Column dgntasonro has 95381 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 63.
dgntasonim string Data source did not contain a description for dgntasonim. Column dgntasonim has 95381 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Taso 10 - Ylikulut ja sil... and first 25 characters of maximum string: Taso 30 - Asuntokadut...
ajo_pvm timestamp Data source did not contain a description for ajo_pvm. Column ajo_pvm has 95381 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 2015-01-13 00:00:00.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column geom_geotext has 95381 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: LINESTRING (24.8322570204... and first 25 characters of maximum string: LINESTRING (24.9819366115...
geom_center_x double Longitude of the centroid of the geometry. Column is empty.
geom_center_y double Latitude of the centroid of the geometry. Column is empty.
geom_type string Geometry type. Column geom_type has 95381 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_LINESTRING.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created October 22, 2018