To download the data set, please sign up or log in

Seutukartta liikenne juna rata

Seutukartta liikenne juna rata

Tables

  • Seutukartta Liikenne Juna Rataline, Avoindataseutukartta Liikenne Juna RataTSV

    Rakennuskiellot-aineisto on Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelujen yhteen kokoama teemakartta kaupungissa voimassa olevista rakennuskieltoalueista. Alue tai kiinteistö voidaan asettaa rakennuskieltoon asema- tai yleiskaavan laatimista, muuttamista tai suunnittelun jatkamista varten. Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen myötä rakennuskiellon määrääjänä on 1.6.2017 alkaen toiminut kaupunkiympäristölautakunta. Tätä ennen rakennuskielto on määrätty kaupunginhallituksen toimesta. Rakennuskielloista on julkaistu seuraavat ominaisuustiedot: id, tyyppi, tunnus, antaja, laadun tunnus, laatu, voimaantulopvm, päättymispvm, päätöspvm, kunta, kohteen luontipvm, kohteen edellinen muokkauspvm, aineiston omistaja, tietopalvelun tallennuspvm. Aineiston ylläpidosta vastaa...

Column Descriptions

Seutukartta Liikenne Juna Rataline, Avoindataseutukartta Liikenne Juna Rata

Column Type Comment
rataosuus string Data source did not contain a description for rataosuus
mtryhm int Data source did not contain a description for mtryhm
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format
orig_extractdate string

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created May 6, 2018