To download the data set, please sign up or log in

Helsingin kaupungin talousarviotiedot

Helsingin kaupungin talousarviotiedot

Tables

  • Table, Helsingin Tulosbudjetti 2012 Alkaen CsvTSV

    Helsingin kaupungin talousarviotiedot vuodesta 2012 alkaen. Tiedot ovat käyttösuunnitelmatason tietoa. Aineisto sisältää kaupungin toimintatulot ja -menot sekä poistot. Käsitteet Virasto + nimi: Viraston nimi ja numero Osasto + nimi: Viraston osaston nimi ja numero Tulosyksikkö + nimi: Tulosyksikön nimi ja numero Tiliryhmä + nimi: Tiliryhmän nimi ja numero Pääkirjatili + nimi: Pääkirjatilin nimi ja numero Tulosbudjetti: Lautakunnan hyväksymä tulosbudjetti (€)

Column Descriptions

Table, Helsingin Tulosbudjetti 2012 Alkaen Csv

Column Type Comment
yritys__nimi string Data source did not contain a description for Yritys__nimi. Column yritys__nimi has 182523 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 1000 Yleishallinto... and first 25 characters of maximum string: 8900 Taloushallintopalvel...
osasto_nro int Data source did not contain a description for Osasto_nro. Column osasto_nro has 182523 rows, out of which 7685 are empty, making the null percent 4.21. Minimum value is 931 and maximum value is 89006.
tulosyksikko__nimi string Data source did not contain a description for Tulosyksikko__nimi. Column tulosyksikko__nimi has 182523 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is 1000000 Yleishallinto and maximum string is 8900612 Palkanlaskenta 12.
talousarvion_tiliryhma string Data source did not contain a description for Talousarvion_tiliryhma. Column talousarvion_tiliryhma has 182523 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is and maximum string is Palkat ja palkkiot.
paakirjatili__nimi string Data source did not contain a description for Paakirjatili__nimi. Column paakirjatili__nimi has 182523 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 109109 Koneet ja kalusto,... and first 25 characters of maximum string: 416500 Tapaturmavakuutusm...
tulosbudjetti int Data source did not contain a description for Tulosbudjetti. Column tulosbudjetti has 182523 rows, out of which 36719 are empty, making the null percent 20.12. Minimum value is -456000000 and maximum value is 523783000.
vuosi int Data source did not contain a description for Vuosi. Column vuosi has 182523 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2012 and maximum value is 2015.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created July 3, 2018