To download the data set, please sign up or log in

Fiktiv bygningsmasse

Fiktiv bygningsmasse

Tables

  • Sbi Energi Bbr, Openenergydays16 08 2016 XlsxTSV

    Dataene er bygget op på teoretiske varme data fra SBI og Energistyrelsen, som er koblet på samtlige bygninger i Københavns Kommune. Det betyder at første niveau af kortlægningen er ved at være færdig. Det er derfor interessant at få udefrakommendes syn på dataene, da der kan komme nye ideer og løsninger ud af sådan et sammenspil. Data er i en anonymiseret form. Det er vi nødt til at gøre, da Lov om Bygnings- og Boligregistrering (BBR-loven) fastslår at vi ikke kan videresende data i en person- eller virksomhedsidentificerbar udgave. Vi har også været nødt til at fjerne visse oplysninger, som vi har fået fra eksterne partnere under specifikke juridiske forudsætninger. Vi har inddelt kortlægningen i tre forskellige kategorier: 1. Lokalitet, 2. Varme- og bygningsoplysning 3. Energimærke....

Column Descriptions

Sbi Energi Bbr, Openenergydays16 08 2016 Xlsx

Column Type Comment
vej_navn string Data source did not contain a description for vej_navn. Column vej_navn has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is and maximum string is Ålstrupvej.
postbynavn string Data source did not contain a description for postbynavn. Column postbynavn has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is and maximum string is Valby.
postnr int Data source did not contain a description for postnr. Column postnr has 46630 rows, out of which 450 are empty, making the null percent 0.97. Minimum value is 1050 and maximum value is 2900.
rode_nr int Data source did not contain a description for rode_nr. Column rode_nr has 46630 rows, out of which 190 are empty, making the null percent 0.41. Minimum value is 1 and maximum value is 396.
ejerforhold string Data source did not contain a description for ejerforhold. Column ejerforhold has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Aktie-, anpart- eller and... and first 25 characters of maximum string: Privatpersoner eller inte...
teoretisk_sbi_varmeforbrug_kwhm2 float Data source did not contain a description for Teoretisk_SBI_varmeforbrug_KWhm2. Column teoretisk_sbi_varmeforbrug_kwhm2 has 46630 rows, out of which 2 are empty, making the null percent 0.00. Minimum value is 58.20 and maximum value is 206.80.
teoretisk_sbi_samlet_varmeforbrug_kwh float Data source did not contain a description for Teoretisk_SBI_samlet_varmeforbrug_KWh. Column teoretisk_sbi_samlet_varmeforbrug_kwh has 46630 rows, out of which 2 are empty, making the null percent 0.00. Minimum value is 0.00 and maximum value is 3159904.00.
aarstal string Data source did not contain a description for aarstal. Column aarstal has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is and maximum string is 1890-1930.
anvendelse string Data source did not contain a description for anvendelse. Column anvendelse has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Anden bygning til fritids... and first 25 characters of maximum string: Bygning til hotel, restau...
energi_aar int Data source did not contain a description for energi_aar. Column energi_aar has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 2016.
byg_bolig_arl_saml int Data source did not contain a description for byg_bolig_arl_saml. Column byg_bolig_arl_saml has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 15563.
erhv_arl_saml int Data source did not contain a description for erhv_arl_saml. Column erhv_arl_saml has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 15839.
samlet_opvarmet_areal int Data source did not contain a description for samlet_opvarmet_areal. Column samlet_opvarmet_areal has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 15839.
energy_label string Data source did not contain a description for Energy_Label. Column energy_label has 46630 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is and maximum string is G.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created February 9, 2019