To download the data set, please sign up or log in

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat

Tables

  • Wfs Viheralueen Osapolygon, Opendatawfs Viheralueen OsaTSV

    Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto). Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Column Descriptions

Wfs Viheralueen Osapolygon, Opendatawfs Viheralueen Osa

Column Type Comment
viheraluee int Data source did not contain a description for VIHERALUEE. Column viheraluee has 12700 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 27218 and maximum value is 257537.
alue_id int Data source did not contain a description for ALUE_ID. Column alue_id has 12700 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 253676.
alue_nimi string Data source did not contain a description for ALUE_NIMI. Column alue_nimi has 12700 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 0.01. Minimum string is HAUKKAKOPINNIITTY and maximum string is ÄYRÄPÄÄNPUISTO.
osa_alue_n string Data source did not contain a description for OSA_ALUE_N. Column osa_alue_n has 12700 rows, out of which 12699 are empty, making the null percent 99.99. This column is filled with a constant value. The single string value is: KUNTOILUALUE.
aluetunnus string Data source did not contain a description for ALUETUNNUS. Column aluetunnus has 12700 rows, out of which 1 are empty, making the null percent 0.01.
alue_sij string Data source did not contain a description for ALUE_SIJ. Column alue_sij has 12700 rows, out of which 65 are empty, making the null percent 0.51. First 25 characters of minimum string: LINNAINMAAN KOULU - LINNA... and first 25 characters of maximum string: ÄESTÄJÄNTIE - MAAMIEHENTI...
alueen_osa string Data source did not contain a description for ALUEEN_OSA. Column alueen_osa has 12700 rows, out of which 560 are empty, making the null percent 4.41. First 25 characters of minimum string: LINNAINMAAN KOULU - LINNA... and first 25 characters of maximum string: ÄESTÄJÄNTIE - MAAMIEHENTI...
pinta_ala int Data source did not contain a description for PINTA_ALA. Column pinta_ala has 12700 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 261656.
kayttoluok string Data source did not contain a description for KAYTTOLUOK. Column kayttoluok has 12700 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is 1 and maximum string is 9.
kayttolk string Data source did not contain a description for KAYTTOLK. Column kayttolk has 12700 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is SUOJAVIHERALUEET and maximum string is YLEISET VIHERALUEET.
hoitolk_ko string Data source did not contain a description for HOITOLK_KO. Column hoitolk_ko has 12700 rows, out of which 5 are empty, making the null percent 0.04. Minimum string is A3 and maximum string is X.
hoitolk string Data source did not contain a description for HOITOLK. Column hoitolk has 12700 rows, out of which 5 are empty, making the null percent 0.04. First 25 characters of minimum string: A3 - KÄYTTÖ- JA SUOJAVIHE... and first 25 characters of maximum string: S3 - MUUT ARVOKKAAT ALUEE...
toimlk_koo int Data source did not contain a description for TOIMLK_KOO. Column toimlk_koo has 12700 rows, out of which 5 are empty, making the null percent 0.04. Minimum value is 0 and maximum value is 36.
toimlk string Data source did not contain a description for TOIMLK. Column toimlk has 12700 rows, out of which 5 are empty, making the null percent 0.04. Minimum string is KÄYTÄVÄNIITTO and maximum string is VESIAIHE.
urakka_alu string Data source did not contain a description for URAKKA_ALU. Column urakka_alu has 12700 rows, out of which 14 are empty, making the null percent 0.11. Minimum string is LEINOLA and maximum string is VUORES.
kaupungino int Data source did not contain a description for KAUPUNGINO. Column kaupungino has 12700 rows, out of which 10 are empty, making the null percent 0.08. Minimum value is 1 and maximum value is 332.
kaupungin0 string Data source did not contain a description for KAUPUNGIN0. Column kaupungin0 has 12700 rows, out of which 10 are empty, making the null percent 0.08. Minimum string is LINNAINMAA and maximum string is YLÄ-PISPALA.
tilaaja_ko int Data source did not contain a description for TILAAJA_KO. Column tilaaja_ko has 12700 rows, out of which 9 are empty, making the null percent 0.07. Minimum value is 1 and maximum value is 9.
tilaaja string Data source did not contain a description for TILAAJA. Column tilaaja has 12700 rows, out of which 9 are empty, making the null percent 0.07. First 25 characters of minimum string: KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVEL...
kunnossapi int Data source did not contain a description for KUNNOSSAPI. Column kunnossapi has 12700 rows, out of which 15 are empty, making the null percent 0.12. Minimum value is 1 and maximum value is 4.
kunnossap0 string Data source did not contain a description for KUNNOSSAP0. Column kunnossap0 has 12700 rows, out of which 15 are empty, making the null percent 0.12. Minimum string is DESTIA OY and maximum string is TAMPEREEN INFRA.
erityiskay int Data source did not contain a description for ERITYISKAY. Column erityiskay has 12700 rows, out of which 12619 are empty, making the null percent 99.36. This column is filled with a constant value. Constant value is 1.
erityiska0 string Data source did not contain a description for ERITYISKA0. Column erityiska0 has 12700 rows, out of which 12619 are empty, making the null percent 99.36.
kp_kausi_k int Data source did not contain a description for KP_KAUSI_K. Column kp_kausi_k has 12700 rows, out of which 12518 are empty, making the null percent 98.57. Minimum value is 1 and maximum value is 3.
kp_kausi string Data source did not contain a description for KP_KAUSI. Column kp_kausi has 12700 rows, out of which 12518 are empty, making the null percent 98.57.
pintamater int Data source did not contain a description for PINTAMATER. Column pintamater has 12700 rows, out of which 10028 are empty, making the null percent 78.96. Minimum value is -1 and maximum value is 12.
pintamate0 string Data source did not contain a description for PINTAMATE0. Column pintamate0 has 12700 rows, out of which 12569 are empty, making the null percent 98.97.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format.
orig_extractdate string

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created September 26, 2018