Ylre Katuosat Polygonpolygon, Hkrylre Katuosat Polygon

To download the data set, please sign up or log in

Click here for a data sample

Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.

Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa.

Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Rajapinnassa on useita eri tasoja, joiden nimet ovat ltj-alkuisia.

 • ltj_avoin.rauh_luonnonsuojelualueet
 • ltj_avoin.rauh_natur
 • ltj_avoin.rauh_suojellut_luontotyypit
 • ltj_avoin.suojellut_lajikohteet
 • ltj_avoin.rauh_luonnonmuistomerkit
 • ltj_avoin.rauh_luonnonsuojeluohjelma

 • ltj_avoin.arvokkaat_kasvikohteet

 • ltj_avoin.arvokkaat_lintukohteet
 • ltj_avoin.arvo_tarkeat_lepakkoalueet
 • ltj_avoin.arvokkaat_geologiset
 • ltj_avoin.arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
 • ltj_avoin.arvo_kaapakohteet
 • ltj_avoin.arvo_metsakohteet
 • ltj_avoin.arvo_liito_orava

 • ltj_avoin.vesi_purot_ja_lammet

 • ltj_avoin.vesi_purojen_putkitetut_osuudet
 • ltj_avoin.vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
 • ltj_avoin.vesi_lahteet
 • ltj_avoin.vesi_vesikasvilinjat
 • ltj_avoin.vesi_vedenalainen_roskaantuminen

 • ltj_avoin.muu_elainhavaintoja

 • ltj_avoin.muut_luontokohteet

Toistaiseksi aineistot ovat luontotietojärjestelmän yleisöversion aineistoja huhtikuulta 2017. Vuoden 2018 alkupuolella aineisto päivittyy yleisöversion aineistojen päivitysten myötä.

Field Descriptions

Name Data type Description
osan_idintData source did not contain a description for osan_id. Column osan_id has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 61 and maximum value is 562623.
paatyyppistringData source did not contain a description for paatyyppi. Column paatyyppi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Nurmikot ja niityt and maximum string is Varusteet.
paatyyppi_c2intData source did not contain a description for paatyyppi_c2. Column paatyyppi_c2 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2 and maximum value is 33.
alatyyppistringData source did not contain a description for alatyyppi. Column alatyyppi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Nurmikko... and first 25 characters of maximum string: Yhdistetty jk ja pp (Silt...
alatyyppi_c4intData source did not contain a description for alatyyppi_c4. Column alatyyppi_c4 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 2 and maximum value is 493.
materiaalistringData source did not contain a description for materiaali. Column materiaali has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Oletusmateriaali and maximum string is Waldsteinia ternata.
materiaal0intData source did not contain a description for materiaal0. Column materiaal0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 7337.
rakenteellstringData source did not contain a description for rakenteell. Column rakenteell has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kaupunkiympäristö Länsi and maximum string is Vantaa.
rakenteel0intData source did not contain a description for rakenteel0. Column rakenteel0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 23 and maximum value is 581.
talvikunnostringData source did not contain a description for talvikunno. Column talvikunno has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Ei talvikunnossapitoa and maximum string is Vantaa.
talvikunn0intData source did not contain a description for talvikunn0. Column talvikunn0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 481.
tkp_kiireestringData source did not contain a description for tkp_kiiree. Column tkp_kiiree has 149273 rows, out of which 148832 are empty, making the null percent 99.70. Minimum string is and maximum string is C - hoitotapa.
tyhjentavastringData source did not contain a description for tyhjentava. Column tyhjentava has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is C-luokka and maximum string is Ei talvikunnossapitoa.
yllapitolustringData source did not contain a description for yllapitolu. Column yllapitolu has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is KA3 and maximum string is KC3.
yllapitol0intData source did not contain a description for yllapitol0. Column yllapitol0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 91.
yllapitolkstringData source did not contain a description for yllapitolk. Column yllapitolk has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: Tonttikadut ja vähäliiken... and first 25 characters of maximum string: Yleiskatuvihreä...
puhtaanapistringData source did not contain a description for puhtaanapi. Column puhtaanapi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kaupunkiympäristö Länsi and maximum string is Valtio, Ely-keskus.
puhtaanap0intData source did not contain a description for puhtaanap0. Column puhtaanap0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 7 and maximum value is 341.
puhtaanap1intData source did not contain a description for puhtaanap1. Column puhtaanap1 has 149273 rows, out of which 1270 are empty, making the null percent 0.85. Minimum value is 1 and maximum value is 5.
pituusintData source did not contain a description for pituus. Column pituus has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 4185.
leveysintData source did not contain a description for leveys. Column leveys has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1546.
pinta_alaintData source did not contain a description for pinta_ala. Column pinta_ala has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 48795.
kadun_nimistringData source did not contain a description for kadun_nimi. Column kadun_nimi has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Kuusamakuja and maximum string is Örskintie.
katualueenstringData source did not contain a description for katualueen. Column katualueen has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum string is Asuntokatu and maximum string is Yleinen tie.
katualuee0intData source did not contain a description for katualuee0. Column katualuee0 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 41 and maximum value is 32046.
katualuee1intData source did not contain a description for katualuee1. Column katualuee1 has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 1 and maximum value is 9175.
osan_nrointData source did not contain a description for osan_nro. Column osan_nro has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 0 and maximum value is 1280.
paivitettystringData source did not contain a description for paivitetty. Column is empty.
geom_geojsonstringGeometry in GeoJSON format.
geom_geotextstringGeometry as GeoText. Column geom_geotext has 149273 rows, out of which 7 are empty, making the null percent 0.00. First 25 characters of minimum string: POLYGON ((24.896894404081... and first 25 characters of maximum string: POLYGON ((25.232735076938...
geom_center_xdoubleLongitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_x has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 24.83 and maximum value is 25.23.
geom_center_ydoubleLatitude of the centroid of the geometry. Column geom_center_y has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Minimum value is 60.14 and maximum value is 60.29.
geom_typestringGeometry type. Column geom_type has 149273 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: ST_POLYGON.
orig_extractdatestringThe date when the data was originally fetched from the source.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Last updated October 22, 2018
Created October 22, 2018
License No License Provided
Geographic coverage
Geographic granularity
Temporal coverage from
Temporal coverage to
Temporal coverage to
AdapterShapefileLoader
Countryfi
Databasefi_helsingin_kaupunkiympariston_toimiala
Datastore active1
Iddd91cabd-5c14-43ac-9a5a-c3275034f6a5
Package ide7f7fe31-214c-4e97-b8c6-71e3a2055b4b
Res score0.949
Revision id1a7edf41-3769-477c-ac15-ad653aa1368d
Stateactive
Tablehkrylre_katuosat_polygon__ylre_katuosat_polygonpolygon_all_piped